Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Benedicta et venerabilis


Benedicta et venerabilis es, Virgo Maria:
quae sine tactu pudoris inventa es mater Salvatoris.
Požehnaná a úctyhodná jsi, Panno Maria:
která jsi bez porušení cti bylas shledána matkou Spasitele.
Virgo Dei Genitrix, quem totus non capit orbis,
in tua se clausit viscera factus homo.
Panno, Rodičko Boha, jehož nepojme celý svět,
uzavřel se do tvého lůna a stal se člověkem.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková