Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Tu, Trinitatis unitas

(Hymnus k Nejsvětější Trojici)


Tu Trinitatis unitas,
orbem potenter quae regis,
attende laudis canticum,
quod excubantes psallimus.
Ty, jednoto Trojice,
jež mocně řídíš svět,
slyš zpěv chvály,
který, vstavši z lože, pějeme.
Ortus refulget lucifer,
praeitque solem nuntius,
cadunt tenebrae noctium:
lux sancta nos illuminet.
Vzešlá jitřenka září,
jak posel kráčí před sluncem,
padá temnota nocí:
Světlo svaté ať nás ozáří.
Deo Patri sit gloria,
eiusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
nunc et per omne saeculum.
Amen.
Bohu Otci buď sláva,
i jeho jedinému Synu,
s Duchem utěšitelem
nyní a po všechny věky.
Amen.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková