Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Benedictus, qui venit … Deus Dominus


Benedictus, qui venit in nomine Domini:
Deus Dominus, et illuxit nobis.
A Domino factum est:
et est mirabile in oculis nostris.
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně:
Pán Bůh, a osvítil nás.
Pánem to bylo učiněno:
a je to podivuhodné v našich očích.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková