Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Clamaverunt iusti


Clamaverunt iusti et Dominus exaudivit eos:
et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos.
Spravedliví volali a Hospodin je vyslyšel:
a ze všech jejich soužení je vysvobodil.
Iuxta est Dominus his, qui tribulato sunt corde:
et humiles spiritu salvabit.
Pán je blízko těch, kteří jsou v srdci souženi
a pokorné duchem spasí.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková