Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Cogitationes Cordis eius


Cogitationes Cordis eius in generatione et generationem:
ut eruat a morte animas eorum
et alat eos in fame.
Myšlenky jeho srdce navěky:
aby vytrhl ze smrti jejich duše
a aby je živil za hladu.
Exsultate justi in Domino,
rectos decet collaudatio.
Plesejte spravedliví v Pánu,
sluší se, aby ho dobří chválili.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková