Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Cognovi Domine


Cognovi Domine, quia aequitas iudicia tua,
et in veritate tua humiliasti me:
confige timore tuo carnes meas,
a mandatis tuis non me repellas.
Poznal jsem, Pane, že tvé soudy jsou nestranné,
a ve tvé pravdě jsi mne pokořil:
probodni strachem z tebe mé tělo,
nezaháněj mne od svých přikázání.
Beati immaculati in via:
qui ambulant in lege Domini.
Blažení neposkvrnění na cestě:
kteří kráčeli v zákoně Hospodinově.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková