Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

De ventre matris meae


De ventre matris meae vocavit me Dominus nomine meo:
et posuit os meum ut gladium acutum:
sub tegumento manus suae protexit me, posuit me quasi sagittam electam.
Pán mne povolal z lůna mé matky jménem:
a ustanovil má ústa ostrým mečem:
skryl mne pod ochranou své ruky, učinil mne vyvolenou střelou.
Bonum est confiteri Domino
psallere nomini tuo, Altissime.
Dobré je chválit Hospodina
oslavovat tvé jméno, Svrchovaný.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková