Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Dei perfecta sunt opera


Dei perfecta sunt opera
et omnes viae eius juditia.
Deus fidelis et absque ulla iniquitate iustus et rectus.
Date magnificentiam Deo nostro.
Boží díla jsou dokonalá
i soudy všech jeho cest.
Bůh je věrný a bez jakékoli nepravosti, spravedlivý a přímý.
Vzdejte chválu našemu Bohu.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková