Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Domine Deus, in simplicitate


Domine Deus, in simplicitate cordis mei latus obtuli universa:
et populum tuum, qui repertus est, vidi cum ingenti gaudio:
Deus Israel, custodi hanc voluntatem, Domine Deus.
Pane Bože, v prostotě mého srdce jsem ti obětoval všechno
a svůj lid, který byl nalezen, jsem uviděl s nesmírnou radostí:
Bože Izraele, střez toto rozhodnutí, Pane Bože.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková