Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Domus mea domus orationis


Domus mea domus orationis vocabitur, dicit Dominus:
in ea omnis, qui petit, accipit:
et qui quaerit, invenit,
et pulsanti aperietur.
Můj dům bude nazván domem modlitby, praví Pán:
v něm každý, kdo prosí, dostává:
a kdo hledá, nalézá,
a tlukoucímu se otevře.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková