Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Ecce advenit dominator Dominus


Ecce advenit dominator Dominus:
et regnum in manu eius,
et potestas et imperium.
Hle přichází panovník Hospodin:
a království je v jeho ruce,
a moc a vláda.
Deus, iudicium tuum regi da:
et iustitiam tuam Filio Regis.
Bože, svěř králi svou pravomoc:
svou spravedlnost královskému synu.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková