Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Eja vos pastorculi


Eja vos pastorculi,
hoc ad cunas Jesuli
laeti venite!
Neo natum adorate,
hilari voce cantate!
Ó pastuškové,
s radostí pojďte sem
k Ježíškově kolébce!
Klaňte se novorozenému,
zpívejte veselými hlasy!
Eja vos pastorculi,
hoc ad cunas Jesuli
laeti venite!
Adorate Jesulum,
regem abs termino,
neo natum pupulum
hic in praesepio.
Ó pastuškové,
s radostí pojďte sem
k Ježíškově kolébce!
Klaňte se Jezulátku,
věčnému králi,
novorozenému děťátku
zde v jeslích.
Dormi, nate Jesuli,
dormi, o Narcissuli,
ah, dormi, dormi!
Dormi, quies concupita,
dormi, spes optata!
Spi, narozené Jezulátko,
spi, Narcisku,
ach spi!
Spi, vytoužený pokoji,
spi, žádaná naděje!
Dormi, nate Jesuli,
dormi, o Narcissuli,
ah, dormi, dormi!
Dormi, nostra spes,
o nate pupuli,
exoptata requies,
Dei infantuli!
Spi, narozené Jezulátko,
spi, Narcisku,
ach spi!
Spi, naše naděje,
narozené děťátko,
vytoužené odpočinutí,
Boží synáčku!
Plaude, terra, iubila,
respondete, nubila,
cuncti psaltendo!
Sit laus nato Salvatori,
nostro Redemptori!
Jásej a raduj se, země,
odpovězte, oblaka,
společně plesejte!
Buď chvála narozenému Spasiteli,
našemu Vykupiteli!
Plaude, terra, iubila,
respondete, nubila,
cuncti psaltendo!
Sit laus Salvatori
nunc et in saecula,
nostro Redemptori,
amen, aleluja!
Jásej a raduj se, země,
odpovězte, oblaka,
společně plesejte!
Buď chvála Spasiteli
nyní i navěky,
našemu Vykupiteli,
amen, aleluja!
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková