Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Exaltent eum in ecclesia


Exaltent eum in ecclesia plebis:
et in cathedra seniorum laudent eum.
Ať ho vyvyšují ve společenství lidu:
a ve shromáždění starších ať ho chválí.
Confiteantur Domino misericordiae eius:
et mirabilia eius filiis hominum.
Ať chválí Pána za jeho milosrdenství
a jeho podivuhodné činy ať se ukážou na lidských synech.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková