Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Exsulta, filia Sion


Exsulta, filia Sion, lauda, filia Ierusalem:
Ecce Rex tuus venit sanctus, et Salvator mundi.
Plesej, dcero sionská, raduj se, dcero jeruzalémská:
hle, tvůj král přichází, svatý a Spasitel světa.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková