Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Feci iudicium


Feci iudicium et iustitiam, Domine,
non calumnientur mihi superbi:
ad omnia mandata tua dirigebar,
omnem viam iniquitatis odio habui.
Učinil jsem soud a spravedlnost, Bože,
ať mne neobviňují pyšní:
všemi tvými přikázáními jsem se řídil,
každou cestu nepravosti jsem měl v nenávisti.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková