Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Gaude, Maria Virgo


Gaude, Maria Virgo,
cunctas haereses sola interemisti.
Raduj se, Maria Panno,
ty sama jsi potřela všechny hereze.
Quae Gabrielis Archangeli dictis credidisti.Jež jsi uvěřila slovům archanděla Gabriela.
Dum Virgo Deum et hominem genuisti
et post partum, Virgo, inviolata permansisti.
Jsouc Panna, porodila jsi Boha a člověka
a po porodu jsi, Panno, zůstala neporušená.
Dei Genitrix, intercede pro nobis.Boží Rodičko, přimlouvej se za nás.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková