Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Gaudeamus omnes in Domino (I.)


Gaudeamus omnes in Domino,
Diem festum celebrantes sub honore Mariae Virginis,
de cuius Assumptione gaudent Angeli
et collaudant Filium Dei.
Radujme se všichni v Pánu,
slavíce svátek ke cti Panny Marie,
z jejíhož Nanebevzetí se radují andělé
a oslavují Syna Božího.
Eructavit cor meum verbum bonum,
dico ego opera mea regi.
Srdce mi překypuje radostnými slovy,
přednáším králi svou píseň.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková