Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Gaudeamus omnes in Domino (II.)


Gaudeamus omnes in Domino,
diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium:
de quorum solemnitate gaudent Angeli,
et collaudant Filium Dei.
Radujme se všichni v Pánu,
slavíce svátek ke cti všech svatých,
z této slavnosti se radují andělé
a oslavují Syna Božího.
Exsultate iusti in Domino:
rectos decet collaudatio.
Plesejte spravedliví v Pánu,
sluší se, aby ho dobří chválili.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková