Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Veni, sancte Spiritus (I.)


Veni, sancte Spiritus
et emitte caelitus
ucis tuae radium.
Přijď, Duchu Svatý
a sešli z nebes
paprsek svého světla.
Veni, Pater pauperum
veni dator munerum
veni lumen cordium.
Přijď, Otče ubohých
přijď, dárce darů
přijď, světlo srdcí.
Consolator optime
dulcis hospes anime
dulce refrigerium.
Nejlepší utěšiteli
sladký hoste duše
sladká útěcho.
In labore requies
in aestu temperies
in fletu solatium.
V práci odpočinku
v žáru ochlazení
v pláči úlevo.
O lux beatissima
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Světlo nejsvětější
naplň hlubinu srdce
svých věrných.
Sine tuo numine
nihil est in homine
nihil est innoxium.
Beze tvého přispění
člověk nic není
nic není v bezpečí.
Lava quod est sordidum
riga quod est aridum
sana quod est saucium.
Omyj, co je nečisté
zavlaž, co je vyprahlé
uzdrav, co je nemocné.
Flecte quod est rigidum
fove quod est frigidum
rege quod est devium.
Oblom, co je zatvrzelé
zahřej, co je vychladlé
veď to, co zbloudilo.
Da tuis fidelibus
in te confidentibus
sacrum septenarium.
Dej svým věrným
kteří v tebe doufají
sedmero svých darů.
Da virtutis meritum
da salutis exitum
da perenne gaudium.
Odměň ctnostné chování
dej konečné spasení
dej věčnou radost.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková