Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Gloriosus Deus


Gloriosus Deus in sanctis,
mirabilis in maiestate,
faciens prodigia.
Slavný je Bůh ve svatých,
podivuhodný ve vznešenosti,
činící znamení.
Dextera tua, Domine, glorificata est in virtute:
dextera manus tua confregit inimicos.
Tvá pravice, Pane, je oslavena v síle:
tvá pravice zdrtila nepřátele.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková