Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Haec dies


Haec dies, quam fecit Dominus:
exsultemus et laetemur in ea.
Toto je den, který učinil Hospodin:
jásejme a radujme se z něho.
Confitemini Domino, quoniam bonus,
quoniam in saeculum misericordia eius.
Dobrořečte Pánu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková