Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Hej, hej, jeden i druhej

(Tomáš Norbert Koutník)GLORIA

 Gloria in excelsis Deo!
Hej, hej, jeden i druhej!
Kardabo, Bartoni,
tak jako na koni
sháněj stádo, poženem!
Stádo naše domů poženem.
Proč? Já jsem slyšel,
než jsem k vám přišel,
pěkné zpívání,
andělské plesání:
"Gloria, gloria" opakování,
při tom i jinou muziku,
ne podle našeho zvyku,
to se mi zdá,
že to bylo tam stranou Betléma.
Hej, hej, jeden i druhej!
Poslyš!
Gloria in excelsis Deo!

RECITATIVO

 Věru, Vávro, máš právo,
že je to v Betlémě,
neb tak psáno stojí,
že se Kristus narodí
a snad ten čas, bratře, vyšel,
že Mesiáš na svět přišel
a narodil se v Betlémě.

ARIA PASTORELLA

 Ejhle, zrovna tam pospěšmě,
bratři, my tři hezky spěšně,
světlo jasné svítí tam,
pojďme, pojďme brzy tam;
jistě, že to uhlídáme,
co tak na znamení máme
od andělů nebeských,
Pána Boha chválících,
že nalezneme děťátko
v jeslech ležet, nebožátko,
v tom betlémským podstřeší,
v nouzi, bídě největší.
Ejhle, již vidíme dosti
veliký andělů množství,
lidů mladých i starých
nesouce Jemu dary.
Pojďme taky, obětujme,
něco děťátku darujme,
každý dlé své možnosti,
čiňme to s upřímností.

FUGA

 Já jemu daruji kozlátko strakatý,
já jemu daruji jehně kudrnatý,
já jemu daruji to tlustý kůzlátko,
já jemu daruji to tlusté telátko,
to kozlátko strakatý
a jehně kudrnatý,
dva berany chlupatý
a bulatý, boubelatý.
Zdvíhej, Kubo, pomáhej dát
na hrbát,
ať mu dám toho berana,
dej, dej, dej, dej,
přijme jej.
Já jemu daruji kropený kuřátko,
já jemu daruji to sedlaté housátko,
já jemu daruji rousné holoubátko,
já vím, že to přijme to malé paňátko,
to betlémské Jezulátko!.
Tu máš to holoubátko,
mě přemilé robátko,
narozené děťátko
a paňátko, Jezulátko!
Pusťte mne, bratří, napřed,
ať mu dám berana s těma velkejma rohama.
Dej, dej, dej, dej,
přijme jej.
Přijmi ty dary od nás,
Otče náš!
a pamatuj v nebi na nás.
Amen.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková