Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

In medio Ecclesiae


In medio Ecclesiae aperuit os eius:
et implevit eum Dominus spiritu sapientiae, et intellectus:
stolam gloriae induit eum.
Uprostřed shromáždění mu otevřel ústa:
a naplnil ho Hospodin duchem moudrosti a rozumu:
zahalil ho rouchem slávy.
Bonum est confiteri Domino:
et psallere nomini tuo, Altissime.
Dobré je chválit Pána:
a zpívat tvému jménu, Nejvyšší.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková