Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Inter natos mulierum


Inter natos mulierum non surrexit major Joanne Baptista,
qui viam Domino praeparavit in eremo.
Ecce Agnus Dei, qui tolis peccata mundi.
Aleluja.
Mezi narozenými z ženy nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel,
který připravil v poušti cestu Pánu.
Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.
Aleluja.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková