Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Intret in conspectu tuo


Intret in conspectu tuo, Domine, gemitus compeditorum,
redde vicinis nostris septuplum in sinu eorum:
vindica sanguinem sanctorum tuorum, qui effusus est.
Ať vstoupí před tvou tvář, Hospodine, nářek zajatých,
našim blízkým vlož sedminásobek do jejich klína:
pomsti krev tvých svatých, která byla prolita.
Deus, venerunt gentes in haereditatem tuam,
polluerunt templum sanctum tuum:
posuerunt Ierusalem in pomorum custodiam.
Bože, národy vtrhli do tvého dědictví,
znesvětili tvůj svatý chrám:
Jeruzalém obrátili v trosky.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková