Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Inveni David


Inveni David, servum meum,
oleo sancto unxi eum:
manus enim mea auxiliabitur ei,
et brachium meum confortabit eum.
Nihil proficiet inimicus in eo,
et filius iniquitatis non nocebit ei.
Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
pomazal jsem ho svatým olejem:
má ruka mu totiž bude pomáhat,
a má paže ho bude podpírat.
Nepřítel ho nikdy nepřemůže
a syn nepravosti mu neuškodí.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková