Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Ioseph fili David


Ioseph, fili David,
noli timere accipere Mariam, conjugem tuam:
quod in ea natum est,
de Spiritu sancto est.
Josefe, synu Davidův,
neboj se přijmout Marii, svou manželku:
to, co se z ní narodilo,
je z Ducha svatého.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková