Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Jubilate Deo


Jubilate Deo, omnis terra,
servite Domino in laetitia, alleluia.
Sanctum Jubile celebrat Ecclesia.
Introite, fideles, in conspectu eius,
sumite panem sanctum in exultatione.
Scitote quoniam ille qui pascit nos est Deus.
Ipse fecit nos, et non ipsi nos.
Plesej Bohu, všechna země,
služte Hospodinu s radostí, aleluja.
S jásotem církev slaví Svatého.
Vstupte, věrní, před tvář jeho,
přijímejte svatý chléb s plesáním.
Vězte, že ten, který nás pase, je Bůh.
On sám nás učinil, ne my sami sebe.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková