Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Veni, sponsa Christi


Veni, sponsa Christi,
accipe coronam, quam tibi Dominus praeparavit in aeternum:
pro cuius amore sanguinem tuum fudisti.
Pojď, nevěsto Kristova,
přijmi korunu, kterou ti Pán připravil navěky:
pro jehož lásku jsi prolila svou krev.
Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem,
propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae prae consortibus tuis.
Milovala jsi spravedlnost a nenáviděla nepravost,
proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti před tvými družkami.
Specie tua et pulchritudine tua
intende, prospere procede, et regna.
Svou pohledností a krásou
usiluj, postupuj a kraluj.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková