Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Ignác Reimann

27.12.1820 Albendorf ÷ 17.6.1885 Rengersdorf

Ignaz (Ignác) Reimann byl německý učitel, chrámový hudebník a skladatel.

Život
První hudební studia absolvoval u svého otce, hostinského a hudebníka ve Slezském Albendorfu. Jeho školní učitel si všiml jeho hudebního talentu a cvičil ho hany. Již v deseti letech byl schopný zastoupit svého učitele u varhan.
V letech 1838 a 1841 navštěvoval katolický učitelský seminář ve Wrocławi. Po skončení semináře Reimann pracoval dva roky jako zastupující učitel v Dolním Hannsdorfu.
Zatímco ve Wrocławi složil menší sakrální díla, plodné tvůrčí období začalo, když se stal kantorem v Rengersdorfu. Hlavními znaky jeho hudby se staly melodičnost a snadná proveditelnost. Jeho skladby došly uznání a rychlého šíření ve Slezsku i mimo něj. V Rengersdorf také připravil mnoho kantorů na jejich profesionální dráhu.
Zvyšující hluchota ho začala omezovat v jeho učitelské profese, ale ne ve skládání hudby. V roce 1884 utrpěl Reimann mrtvici, která vedla k částečnému ochrnutí jeho pravé paže. Požádal o odchod do důchodu, který mu byl udělen dne 1. července 1885. O tři dny později utrpěl druhou mrtvici, což vedlo po dvou týdnech k jeho smrti.
Z manželství s manželkou Caroline (1822-1883), se kterou byl ženatý 35 let, se narodili dva synové a dcera. Jeho nejstarší syn, Dr. Heinrich Reimann, byl známý muzikolog, královský knihovník a varhaník v berlínském chrámu Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Jeho druhý syn, Francis, se stal učitelem a sbormistr ve Slezské Striegau.
Nejznámější Reimannovou skladbou je pastorální mše C dur, op. 110, pro sóla, sbor, orchestr a varhany. Z více než 800 Reimannových skladeb jich již za jeho života asi 160 vyšlo tiskem.

Pramen: Wikipedia