Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Giovanni Pierluigi da Palestrina

3.2.1525 n. 2.2.1526 Palestrina ÷ 2.2.1594 Řím

Italský hudební skladatel a varhaník.

Život
Po ukončení studií (1544) působil jako varhaník v Palestrině. Pravděpodobně roku 1546 začal působit v Římě, kde v několika chrámech dělal varhaníka až do roku 1550. Roku 1550, kdy se papežem stal Julius III., byl jmenován maestro di cappella Cappella Gulia v Římě, kde se začal věnovat skladatelské činnosti. Od roku 1555 působil v Lateránské bazilice a od roku 1561 v bazilice Santa Marie Maggiore.
Roku 1577 byl papežem Řehořem XIII. pověřen reformovat Gregoriánský chorál podle pravidel Tridentského koncilu.

Dílo
Ve svém díle spojil hudební myšlenky, které byly populární v Římě s tzv. nizozemskou hudební školou, a tím vlastně vytvořil styl, který se nazývá po něm palestrinovský styl, neboli a capella (tj. zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů). Jeho skladby prosluly klidem a vyvážeností. To z nich i díky přizpůsobení rytmu latině udělalo vzor katolické chrámové hudby na dlouhou dobu.
Rozsah jeho díla je obrovský, složil 158 mší, 250 motet, 68 ofertorií, dále pak několik hymnů a madrigalů.

Pramen: Wikipedia