Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Jan Antonín Koželuh

14.12.1738 Velvary ÷ 3.2.1814 Praha

Hudební skladatel chrámové hudby, kapelník chrámu sv. Víta. Studoval na jezuitském klasickém gymnáziu v Březnici a v Praze. Žák pražského varhaníka Josefa Segera. Krátce učitel a ředitel kůru děkanského chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníku a ve Velvarech. Basista na pražských kůrech. V l. 1764-1766 studoval kompozici opery ve Vídni. Po návratu ředitel kůru u Křižovníků s červenou hvězdou v Praze, od r. 1784 kapelník u sv. Víta. - Autor oper, mší, oratorií, litanií, kantát aj. Většina jeho skladeb uložena v archivu svatovítské katedrály. - Bratranec hudebního skladatele Leopolda Koželuha.

Pramen: ipac.svkkl.cz