Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Vojtěch (Adalbert) Jírovec

20.2.1763 České Budějovice ÷ 19.3.1850 České Budějovice

Vojtěch Matyáš Jírovec, působící v zahraničí pod jménem Adalbert Gyrowetz, také Gyrowez či Gürovetz byl český skladatel působící převážně v zahraničí. Bývá často uváděn jako rakouský skladatel českého původu.

Život
Byl synem ředitele kůru katedrály v Českých Budějovicích. Hudební základy mu dali jednak otec a jednak varhaník katedrály a skladatel Štefanovský. Zároveň studoval na piaristickém gymnáziu a komponoval své první skladby, převážně chrámovou hudbu a serenády. Studoval v Praze filosofii a práva, ale pro nedostatek prostředků se vrátil domů a stal se sekretářem hraběte Františka z Fünfkirchen. Hrál také v zámecké kapele a pro ni i komponoval. Velký úspěch měly zejména jeho symfonie.
Na doporučení a s finanční podporou hraběte Troyera odejel do Vídně, kde se stal členem kruhu nejlepších vídeňských skladatelů Dittersdorfa, Haydna a Mozarta. Mozart dokonce provedl ve Vídni roku 1785 jednu z jeho symfonií. Získal místo jako tajemník a učitel hudby u římského knížete Ruspoliho s nímž procestoval Itálii a měl možnost uplatnit své umění v Benátkách, Bologni a v Římě. Stal se i čestným členem Filharmonické společnosti v Bologni. Finančně se osamostatnil, vystoupil ze služeb hraběte a dva roky žil v Neapoli, kde studoval kontrapunkt u Niccola Saly.
Odtud odcestoval do Paříže, ale záhy (1789) uprchl před revolucí do Londýna. V Londýně žil tři roky a vzhledem ke svým známostem ve šlechtických kruzích pomáhal stárnoucímu Haydnovi uchytit se v londýnské společnosti. Po krátké návštěvě Čech se vrátil do Vídně, kde se v roce 1804 stal ředitelem dvorních divadel. Mezi jeho povinnosti patřilo i to, že musel každý rok zkomponovat operu a balet.
Roku 1827 odešel do výslužby a i komponoval pouze výjimečně, neboť posluchači již ztráceli o jeho dílo zájem. V této době sepsal také svůj vlastní životopis, který vyšel ve Vídni roku 1848. Vyšel i česky v roce 1940 v Topičově nakladatelství.
Zemřel v 87 sedmi letech 19. března 1850 ve Vídni a je pochován na hřbitově ve Währingu nedaleko hrobu L. v. Beethovena a Franze Schuberta.

Dílo
Jeho hudba je obdobná charakteru hudby Josepha Haydna a W. A. Mozarta. Na rozdíl od těchto velikánů však brzy upadla v zapomenutí. Ještě za jeho života si pro své konzervativní názory (a to nejen na hudbu) vysloužil přezdívku ''Božský šosák''.
Zkomponoval na 60 symfonií, 40 klavírních sonát, 20 mší a mnoho dalších chrámových skladeb. Psal písně i na české texty a jeho chrámové skladby jsou v českých kostelích dodnes uváděny pro svou melodickou i technickou přístupnost.

Pramen: wikipedia.org