Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Marc Antoine Charpentier

asi 1643 Paříž ÷ 24.2.1704 Paříž

Marc-Antoine Charpentier byl francouzský hudební skladatel období baroka.

Život
Charpentier se narodil na předměstí Paříže v rodině královského malíře. Otec měl vzhledem ke svému povolání vlivné známosti v nejvyšších politických kruzích Paříže. Marc-Antoine získal velmi dobré vzdělání s největší pravděpodobností na jezuitské škole. V 18 letech byl zapsán ke studiu práv v Paříži.
V letech 1667 až 1669 Charpentier pobýval v Římě a studoval hudbu u Giacoma Carissimiho. Nezaručená legenda praví, že původně odjel do Říma studovat malířství, ale Carissimni odhalil jeho hudební talent a přesvědčil ho, aby se raději věnoval hudbě. Po návratu do Paříže pracoval jako skladatel pro Marii de Lorraine, vévodkyni de Guise, a to až do její smrti v roce 1688. V této době zkomponoval velké množství duchovní hudby (pro mše a žalmy, hymny, moteta, Magnificat), ale také řadu jevištních děl na světské náměty.
Počínaje rokem 1672 začal Charpentier spolupracovat s Moli?rem, který se v té době nepohodl se svým dosavadním hudebním skladatelem Jean-Baptiste Lullym. Byl také učitelem hudby Philippa, vévody z Chartres. V roce 1683 ocenil král Ludvík XIV. jeho scénickou hudbu a udělil mu doživotní rentu.
V 80. letech byl Charpentier ředitelem kůru v jezuitském kostele sv. Ludvíka v Paříži a od roku 1698 vykonával tuto prestižní funkci v Sainte Chapelle až do své smrti v roce 1704.

Dílo
Charpentier si vytvořil svůj vlastní styl, který se těžko vtěsnává do kategorií hudby té doby. Řada jeho drobnějších skladeb pro dva hlasy a continuo připomíná italské kantáty té doby. Charpentier je nazýval air sérieux nebo air ? boire, zatímco název kantáta ponechal skladbám v typickém italském stylu.
Preludium k Te Deum (H. 146) se stalo znělkou Eurovize a úvodní skladbou pravidelných videňských novoročních koncertů.
Dílo Marc-Antoine Charpentiera katalogizoval teprve v moderní době Hugh Wiley Hitchcock. V roce 1982 vydal v Paříži publikaci Les Oeuvres de Marc-Antoine Charpentier: Catalogue Raisonné, která se stala všeobecně používaným seznam skladatelových děl.

Pramen: wikipedia.org