Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Max Filke

5.10.1855 Steubendorf ÷ 8.10.1911 Wrocław

Max Filke se narodil 5. října 1855 jako syn učitele a varhaníka Benjamina Filkeho. Jeho matka Amalie, rozená Elsnerová, byla dcera učitele. Po předcích zdědil hudební talent, hlavně od svého otce, který ho naučil na housle, na varhany a na klavír. Hudbu studoval v Wrocławi a v Regensburgu. V letech 1878-79 působil jako kantor v Duderstadtu. Po dalších studiích na konzervatoři v Lipsku působil v letech 1881 až 1890 ve Straubingu jako regenschori v chrámu Sv. Jakuba. Krátce působil jako sbormistr mužského sboru ''Liederkranz'' v Kolíně. V roce 1891 byl regenschorim ve Wrocławi a učitel zpěvu na semináři, 1893 se stal i pedagogem Wrocławském Institutu duchovní hudby. V roce 1899 mu byl udělen titul Královský hudební ředitel a krátce před svou smrtí v roce 1911 byl jmenován profesorem.
Během svého působení ve Straubingu potkal svou přítelkyni a budoucí manželku, zpěvačku Marii Schlabs. Zůstali bezdětní.

Pramen: Wikipedia